Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน"จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"

  "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"

  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนำข้าราชการตำรวจภูธรภาค 9 ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาชาวสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด สร้างจิตสำนึกตามโครงการ “จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ”

  วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 15.00 น. คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นำประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมในโครงการ “”จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ”

  ภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

  คุณสุมนาฯ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา

  อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

  โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปูม้า 30 ล้านตัว , กุ้งกุลาดำ 40,000 ตัว , ปลาตะกรับและปลากระบอก 15,000 ตัว และ เต่าตะนุ 19 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments