ซีเค พาวเวอร์ จัดกิจกรรมโครงการหิ่งห้อยปี7 เพื่อน้องโรงเรียนตชด.

 

ขึ้นขื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไม่ว่าจะที่ไหน ก็ล้วนแต่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพร บางแห่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนแร้นแค้นไปเสียทุกสิ่ง โดยเฉพาะโรงเรียนที่น้ำไฟไปไม่ถึง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น1ในภาคเอกชนที่มีกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเหล่านี้อยู่อย่างเสมอ

ด้วยความเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มุ่งใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งหลายในบริษัท ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืน

ยังเอาใจใส่ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการพัฒนาการเข้าถึงระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในโรงเรียนตชด.และชุมชนที่ห่างไกล ผ่านโครงการหิ่งห้อย ที่จัดมาเป็นปีที่ 7

ไม่นานมานี้  ทัพผู้บริหาร พนักงานในเครือ CKPower 154 คน ที่เป็นจิตอาสาและทีมทำงานร่วมดำเนินงานในพื้นที่สังคมไกลที่มีความขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจ.เชียงใหม่ 

ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน) อุปถัมภ์ อำเภอแม่แจ่ม .เชียงใหม่ สังกัด  กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดน 33 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

เริ่มจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 อำเภอแม่แต

จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 พบว่า สะพานข้ามน้ำแม่แตงบ้านป่าข้าวหลามไม่มีแสงไฟส่องสว่างใช้เดินทางยามค่ำคืน   ทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตราย

รวมทั้งขาดแคลนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากระบบแผงโซลาร์ และ Inverter รวมทั้งแบตเตอรี่เสียหาย  มีค่าใช้จ่ายค่าไฟที่สูงเนื่องจากเป็นไฟฟ้าที่ได้จากการปั่นไฟโดยใช้น้ำมันเบนซิน

CKPower ได้จัดทำโครงการหิ่งห้อยปี 7 เพื่อช่วยแก้ปัญหา ออกแบบ วางแผนติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 6 จุด ระยะทาง 90 เมตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งชุมชนหมู่บ้านป่าข้าวหลาม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้

เป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการการเดินทางในช่วงกลางคืน

ที่สำคัญคือการสร้างการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ใน 1 หมู่บ้าน และ 1 โรงเรียน รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ 394.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากนี้  CKPower ยังวางแผนปูพื้นฐานความรู้ด้วยการสอนและเรื่องพลังงานหมุนเวียน  ทำคู่มือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์

สุดท้ายคือวางแผนศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนเพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับพฤติกรรมการใช้ไฟที่เหมาะสมกับระบบระบบโซลาร์ต่อไป เพื่อให้อนาคตข้างหน้าโรงเรียนสามารถใช้ไฟได้สอดคล้องกับโซลาร์ต่อไป

นอกจากจะช่วยประหยัดไฟฟ้าแล้วยังถือเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการยืดอายุการใช้งานโซลาร์ได้อีกด้วย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 1  เดือน เริ่มตั้งแต่สำรวจเดือนตุลาคม 2565 จนส่งมอบในวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2565

อีกแห่งคือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์ อำเภอแม่แจ่ม

สำหรับ ศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนที่ CKPower ได้เคยจัดสร้างอาคารเรียน และบ้านพักครู บ้านพักนักเรียนในปี .. 2562

ในปี .. 2565-66   บริษัทได้กลับไปติดตามความเป็นอยู่และสิ่งที่ได้เคยสนับสนุนว่ามีความชำรุดทรุดโทรมหรือต้องการพัฒนาอย่างไรเพิ่มเติม

พบว่าปัจจุบันศูนย์การเรียนแห่งนี้ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก  CKPowerได้ร่วมออกแบบวางแผนดำเนินการด้านเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้า และน้ำสะอาด

สอนเรื่องพลังงานหมุนเวียน สอนประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโซลาร์เซลล์  คำแนะนำในการประหยัดไฟ   ทำคู่มือประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์

เก็บพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน (Load Profile) เพื่อนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนมาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการติดตั้งโซลาร์ในอนาคตเพื่อลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียน

ปรับปรุงระบบน้ำใช้และน้ำดื่ม และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม เพื่อใหมีน้ำดื่มสะอาดที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแทนหลอดเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน

เสริมสร้างความรู้ในการปกป้องฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดงานนิทรรศการ วันเด็กรักษ์โลก

นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และน้องๆ สามารถทำตามได้ ทั้งยังสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

วาดรูประบายสีถุงผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  เรียนรู้ระบบสุริยะ และเรียนรู้การทำให้โลกของเราสวยงามไปนานๆ 

ขดลวดหรรษา เล่นเกมส์ขดลวดไฟฟ้า พร้อมกับเรียนรู้ที่มาของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

บันไดงูรู้รักษ์พลังงานเล่นเกมส์ทอยลูกเต๋า และเดินบนเส้นทางการช่วยประหยัดพลังงาน และสอนการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

งานปรับปรุงที่ได้ติดตามจากการจัดสร้างตั้งแต่โครงการหิ่งห้อยปี 3

ปรับปรุงวัสดุ สิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารบ้านพักให้ไม่ทรุดโทรม

ทาสี ปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ ที่ใช้สำหรับนั่งทานข้าวของเด็กนักเรียน และทาสีป้ายโรงเรียนให้ดูใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินงาน: 4  เดือน เริ่มตั้งแต่สำรวจเดือนตุลาคม 2565 จนถึงในวันที่ 12 เดือนมกราคม 2566

ในโครงการหิ่งห้อยปี 7 นี้ บริษัทมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการดำเนินการจัดสร้างไฟฟ้าสะอาดเพื่อชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับความต้องการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และการศึกษาด้านพลังงานหมุนเวียน

คาดว่าจะมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ทั้งสิ้นเป็นจำนวนสะสม 20,000 คน ภายในปี 2026

สำหรับชื่อโครงการ เปรียบบริษัทเหมือนตัวแมลงหิ่งห้อย  เมื่อหิ่งห้อยไปอยู่ที่ใดตรงนั้นย่อมมีแสงสว่าง แม้ว่าหิ่งห้อยหนึ่งตัวอาจให้แสงสว่างได้เพียงเล็กน้อย

ทว่าร้อยตัว พันตัวรวมกัน ย่อมสร้างแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ได้