ตชด.นำ นสต.ออกช่วยเหยื่อน้ำท่วมอุบล

วันที่16 ก.ย.62 พ.ต.อ. ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมาย ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2ชุด

นำใดยร.ต.อ.ไพศาล ทบธรรม ผบ.มวฯ(หนชุดที่)ร.ต.อ.สมัย มรุสิทธิ์(หนชุดที่2) พร้อมกำลังพลในสังกัดและผู้รับการฝึก
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการ20นาย

ออกปฏิบัติภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยทุกวัน โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่3ก.ย.62เป็นตันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 5อำเภอได้แก่อ.ม่วงสามสิบ อ.เชื่องใน อ.วารินชำราบ, อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.พิบูลมังสาหาร