ตชด.อุบลฯจัดกำลังช่วยเหยื่อน้ำท่วม

219

วันที่11 ..62 ...รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ผกก.ตชด.22 มอบหมายให้  ...หญิงดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.ร้อยตชด.222 ...เกียรติทวี บุญมา ผบ.ร้อยตชด.225, ...วิศักดิ์ พรสวัสดิ์ หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย  ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือน บริเวณพื้นที่บ.กุดหวาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานีพร้อมสำรวจความเสียหายหลังจากปริมาณน้ำลด เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

จากนั้นนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านคูเดื่อ .แจระแม .เมืองอุบลราชธานี

นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของให้กับ...หญิงเสงี่ยม ศรีพรมข้าราชการตำรวจในสังกัดกก.ตชด.22ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนดอนงิ้ว .ประชาราษฎร์ .วารินชำราบ .วารินชำราบ .อุบลฯและราษฎรในพื้นที่