Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตชด.เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ทุกเหล่าทัพ เข้าเป็น นสต.500อัตรา

  ตชด.เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ทุกเหล่าทัพ เข้าเป็น นสต.500อัตรา

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  3. อายุระหว่าง 18 – 27 ปี บริบูรณ์

  4. หน่วยต้นสังกัดจะต้องรับรองความประพฤติ

  ขั้นตอนการสมัคร

  – ประกาศรับสมัคร                                  

  วันที่ 9 – 11 มี.ค. 67

  – รับสมัครทางเว็บไซต์ www.bpp.go.th      

  วันที่ 12 – 17 มี.ค. 67

  – ประกาศรายชื่อผู้สมัครและสถานที่สอบ     

  วันที่ 31 พ.ค. 67

  – ประกาศเลขที่นั่งสอบ/อาคาร/ห้องสอบและสถานที่               

  วันที่ 8 มิ.ย. 67

  – สอบข้อเขียน                                      

  วันที่ 9 ม.ย. 67

  – ประกาศรายฃื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทางเว็บไซต์ www.bpp.go.th

  วันที่ 20 มิ.ย. 67

  – ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย                    

  วันที่ 27 – 29 มิ.ย. 67

  – ตรวจร่างกาย/สุขภาพจิต                       

  วันที่ 1- 9 ก.ค. 67

  – สัมภาษณ์                                          

  วันที่ 15 – 17 ก.ค. 67

  – ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก          

  วันที่ 22 ส.ค. 67

  – เข้ารับการฝึกอบรม                                                       

  วันที่ 1 ก.ย. 67 – 28 ก.พ. 68

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments