ตชด.424ดีเด่นประจำเดือน ก.ย.65

วันที่28ก.ย.65 พ.ต.ต.สิทธิ์ณทรรชน์ ขาวสะอาด ผบ.ร้อย ตชด.424 อ.สิชล จ.นครศรี ธรรมราช มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ด.ต.เสน่ห์ ธรรมจักร์ และ ส.ต.ต.ณัฐกันต์ เพียรจัด ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นกำลังใจในปฎิบัติหน้าที่ รักษามาตรฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อข้าราชการ ตชด.424 ต่อไป