Wednesday, May 29, 2024
More
  HomeConner Relaxedตร.จัดโครงการ”ธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

  ตร.จัดโครงการ”ธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการ ธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติ สำหรับข้าราชการตำรวจ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ตำรวจมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตประจำวัน

  วันที่ 12 ก.ค.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดโครงการ ธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติ สำหรับข้าราชการตำรวจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  มี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เข้าร่วมพิธี

  พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ฯ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2566

  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ อันถือเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกำลังพล ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับพันตำรวจเอกขึ้นไป จำนวน 100 นาย เข้าร่วมโครงการ

  ทั้งนี้ โครงการ ธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติ สำหรับข้าราชการตำรวจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เป็นการฝึกปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม รับฟังการบรรยายธรรมะพิเศษ โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  นอกจากนี้ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล กล่าวว่า

  โครงการดังกล่าวสำนักงานกำลังพลจัดขึ้นตามดำริของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการให้ตำรวจไทยมีคุณธรรม ฟังธรรมตามกาล คือมงคลอันประเสริฐ ซึ่งกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตประจำวัน และปรับใช้กับการปฏิบัติงานราชการ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments