ตร.ภาค3 ทำบุญถวายในหลวง ร.9

.

เวลา 10.00 น. วันที่5 ธ.ค. 62 ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 ,
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 ,
พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู รอง จตร.(สบ.7) ปรก. รอง ผบช.ภ.3 ,

พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พร้อมประชาชนจิตอาสา

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562