ตัวแทนตร.อวยพรน้องเมย์ ชิงมงกุฎ IAMS INTERNATIONAL 2023

Miss Landscapes International Chiangmai 2022 เข้าพบผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับคำอวยพร ก่อนเดินทางเป็นตัวแทนสาวงามชิงมงกุฎการประกวด IAMS INTERNATIONAL 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 20 พ.ค. 65 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย  พล.ต.ต. ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง ผู้บังคับการกองสารนิเทศ /ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กษิภณ ศิริจันทร์, พ.ต.อ.จิรดุล โสตถิพันธุ์, พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ และข้าราชการตำรวจกองสารนิเทศ

ให้การต้อนรับ คุณวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม, คุณบัณฑัต ฤทธิบุตร ผู้จัดการกองประกวด Miss Landscapes International Chiangmai 2022 พร้อมคณะ และ น้องเมย์-เมธิตา ช่วยสถิตย์ Miss Landscapes International Chiangmai 2022 ที่เข้าพบ

เพื่อรับคำอวยพรในโอกาสที่เป็นผู้แทนสาวงามของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด IAMS INTERNATIONAL 2023  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 21 ม.ค.2566 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำหรับการประกวด IAMS INTERNATIONAL 2023 เป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกสาวงามผู้มาปฏิบัติหน้าที่ทูตสิ่งแวดล้อมและทูตวัฒนธรรม เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมรวมไปถึงการรณรงค์สร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้บังคับการกองสารนิเทศ ได้กล่าวอวยพรพร้อมมอบกำลังใจให้แก่ คุณเมธิตาฯ ผู้แทนเข้าประกวดของประเทศไทย หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมที่จัดโครงการดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกด้วย