Tuesday, May 28, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจชลบุรีร่วมเมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา D.A.R.E.

  ตำรวจชลบุรีร่วมเมืองพัทยา มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา D.A.R.E.

  เมืองพัทยา ร่วม ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา D.A.R.E. เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  เช้าวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา พล.ต.ต. กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

  ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ 2566  มี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ครูตำรวจแดร์ และนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,221 คน เข้าร่วมพิธี

  สำหรับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) เมืองพัทยาร่วมกับ ตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธร พัทยา จัดขึ้นเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรู้และทักษะการต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน เป็นการสร้างต้นกล้าพลังแผ่นดินที่สะอาดให้เติบใหญ่กลายเป็นพลังแผ่นดินที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

  และเมื่อทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และต่อต้านยาเสพติด อย่างจริงจังจะทำให้ปัญหายาเสพติดและความรุนแรง จะลดลงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมได้

  ใช้หลักการ ป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มี กิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ซึ่งจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ทั้ง 13 สัปดาห์ ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน ทั้งสิ้น 1,221 คน…..

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments