ตำรวจดีเด่น “วันสถาปนากองปราบปรามปีที่74“

1กันยายนของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการปราบปราม ในปี2565ครบรอบปีที่ 74

พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.กำหนดจัดให้มีกิจกรรม ณ ชั้น 2อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา06.30น. มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย ศาลพระภูมิเจ้าที่สักการะพระพุทธชินราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และ หลวงปู่ทิม  อิสริโก

จากนั้นเวลา07.00น. มีพิธีสงฆ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารประชาอารักษ์

08.45 . –พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ทุนการศึกษาและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของ บก..ผู้เกษียณอายุราชการ

มอบทุนการศึกษาบุตรดีศรีกองปราบ

มอบทุนบุตรข้าราชการที่มีความสามารถดีเด่น

หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของ บก..

10.00 น. –พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ที่ ห้องประชุมใหญ่ บก.ประกอบด้วย

1.นางวิไล   มีแสง ทายาทตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

2....วริศร  มัจฉา รอง ผกก.6 บก..  ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อภยันตรายร้ายแรง 

3....วิวัฒน์  จิตโสภากุล ผกก.3 บก..  ด้านการสืบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

4....เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล รอง ผกก.2 บก..ด้านการสืบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

5....พัชรพล เทพสุวรรณ  ผบ.หมู่ กก.5 บก.. ด้านการสืบสวน และป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

6....บุญนำ ลบโสภา รอง ผกก.4 บก.ด้านสอบสวน 

7....กิตติธัช เทียนแก้ว สว.(สอบสวน) กก.2 บก..ด้านสอบสวน 

8....วีรพงศ์ สีสินลี  รอง สว.ฝอ.บก..ด้านอำนวยการ 

9...หญิงชณุตตราภรณ์  มากชุ่ม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ด้านอำนวยการ 

10....ฤทธิ์ ปานทอง  รอง สว.() กก.1 บก.ด้านจิตอาสา 

11...ประกาญ แก้วโพธิ์งาม  ผบ.หมู่ กก.3 บก..ด้านจิตอาสา 

12 ....หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย  รอง สว.กก.สสน.บก..ด้านการประชาสัมพันธ์ 

13  ...วิจักขณ์ ตารมย์ ผกก.สสน.บก.ชนะเลิศประกวดการฝึก บก.

14   ...วิจักขณ์ ตารมย์ ผกก.สสน.บก..ชนะเลิศประกวด SWAT Challenge 2022