ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ทำกิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่ 7 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. ที่วัดเทพสถาพร ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

พ.ต.ต.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. ร.ต.อ.กรัณย์พล สีหะสิงห์ รอง สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. , ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแดน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณวัดเทพสถาพร

 จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. (ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์)