Friday, July 12, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจป่าสวนสนามเทิดเกียรติผบ.ตร.อำลาชีวิตราชการ

  ตำรวจป่าสวนสนามเทิดเกียรติผบ.ตร.อำลาชีวิตราชการ

  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ. ตร.พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร. พล.ต.อ.ชยพล ฉัตรชัยเดช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนกองบัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย 

  โดยผบ.ตร. ได้ตรวจพลสวนสนาม มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้แทนหน่วยในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมเป็นประธานพิธี เปิดสนามฝึกยุทธวิธีแจ้งยอดสุข ณ บ้านพุมะคำ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

  พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.และกำลังพลในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดพิธีเทิดเกียรติแก่พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ในวาระพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในปี 2565

  ด้วยความรำลึกถึงคุณงามความดีในฐานะผู้นำองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการปฏิบัติราชการท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตรากตรำเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

  โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในราชการช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ทั้งยังสนับสนุนการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง

  ในโอกาสนี้พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกระดับ ที่ได้จัดพิธีอำลาหน่วย ซึ่งรู้สึกประทับใจ ซาบซึ้งในความตั้งใจ ที่จัดงานนี้ให้ ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ตลอดจน ขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด และขอให้กำลังพลทุกนายร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments