Thursday, May 30, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจพังงาประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

  ตำรวจพังงาประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

   

  วันที่ 1 ก.พ.66 มีรายงานจากกองบังคับการตำรวจภูธ โดย พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผบก.ภ.จว.พังงา  ลงนามในประกาศตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ให้ทั้งตำรวจทุกนายในสังกัดทราบว่า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศ

  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  ดังนั้น จึงขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และข้าราชการ
  ตำรวจทุกนาย จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ หลีกเสี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

  พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค.2566

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments