Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจสุทธิสารปิดคำสั่ง ตร.ปิด TOP ONE 5ปี

  ตำรวจสุทธิสารปิดคำสั่ง ตร.ปิด TOP ONE 5ปี

  วันที่ 5​ ก.ค.66 เวลา​ 09.21​ น.พ.ต.ท.ชุติพนธ์ ตะกรุดทองรอง​ ผกก.(สอบสวน)สน.สุทธิ​สาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สุทธิสาร ได้นำคำสั่งปิดสถานบริการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 379/2566 ลง 22 มิ.ย.66 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการ ร้านท็อปวัน คลับ บางกอก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 278 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี

  โดยก่อนนี้มีคำสั่งตร.ลงนามโดยพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบ.ตร.ปรท.แทน ผบ.ตร.คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการ ร้านท็อปวัน คลับ บางกอก ที่ 379 ด้วยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 00.24 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับกมรสวัสดิภาพต็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการ ร้านท็อปวัน คลับ บางกอก ตั้งอยู่เลขที่ 278 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร พบว่าร้านดังกล่าวกำลังเปิดให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นบนเวทีหรือบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม

  จากการตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีพฤติการณ์ในการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 52) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565โดยการปล่อยปละละเลยให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเกินเวลา 24.00 น. และฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ฉบับที่ 44ข้อ 3

  พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการกระทำการฝ่าฝืนตำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ที่ 22|2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 4 (3) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 51 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 ประกอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 4 วรรคสอง

  จึงสั่งปิดสถานประกอบการ ร้านท็อปวัน คลับ บางกอก และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ตังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด

  อนึ่ง หากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาล
  ปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน90 วัน นับแต่วันที่ใด้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
  พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments