ตำรวจเพชรบุรี ตำรวจ4.0

3689

พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี จัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องคุ้มครองภัย ตำรวจไทยยุค 4.0

โดยร่วมกับภาคเอกชน จัดหาหมวกนิรภัยที่ติดตั้งกล้อง CCTV สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่สายตรวจ และเจ้าหน้าที่จราจร ในสถานีตำรวจสังกัด ภ.จว.เพชรบุรี ทั้ง 13 สถานี จำนวน 260 ใบ  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีกล้อง CCTV เก็บบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และอาจใช้เป็นพยานหลักฐานทางคดีได้ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรี