Tuesday, July 23, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันตำรวจ ตม.นับร้อยโร่ขอความเป็นธรรม ”บิ๊กต่อ” ถูก”ทีมโจ๊ก””ดำเนินคดีโดยมิชอบ

  ตำรวจ ตม.นับร้อยโร่ขอความเป็นธรรม ”บิ๊กต่อ” ถูก”ทีมโจ๊ก””ดำเนินคดีโดยมิชอบ

  ตำรวจสังกัด สตม เกือบ100คน ร้องความเป็นธรรม กับ ผบ.ตร ดำเนินคดีกับ พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. (สำนักงาน บิ๊กโจ๊ก )

  วันที่6ต.ค.66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีตำรวจ สังกัดสตม เกือบ100คน(ที่อยู่ตามด่านต่างๆ ในแถบภาคอีสาน )เข้าร้องความเป็นธรรม กับพล.ต.อ ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร มีพล.ต.ต วัชรินทร์ ประสพดี เลขานุการตร. เป็นผู้รับเรื่อง แทน

  ตัวแทนเจ้าหน้าที่ สตม.คนหนึ่ง ที่ยื่นหนังสือขอสงวนชื่อ นามสกุลได้ยื่นพร้อม โดยขอที่จะไม่ให้สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้สื่อข่าว โดยกล่าวแต่เพียงว่าเนื้อหาที่ยื่นกับ ผบ.ตร  อยู่ในเอกสารที่ยื่นแล้ว ผมไม่อยากพูดครับ

  สำหรับเนื้อหาในเอกสารระบุว่า
  ด้วยเมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. ได้เดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวฬุวัน ให้ดำเนินคดีกับพวกกระผม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ มาตรา 157

  ซึ่งพยานหลักฐานที่ พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ นำมาใช้ประกอบคำร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบให้แก่พนักงานสอบสวน สภ.เวฬุวัน จ.ขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีต่อพวกกระผม เป็นพยานหลักฐานที่กระทำหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

  เนื่องจาก พล.ต.ต.นำเกียรติ ได้นำคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 544/2565 ลงวันที่ 15 พ.ย.65?ที่มี พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.เป็นหัวหน้าผู้กำกับดูแล และมี พล.ต.ต.นำเกียรติฯ เป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนสอบสวนพวกกระผมโดยมิชอบและโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย

  โดยได้นำคำให้การของพวกกระผมที่ถูกสอบสวนโดยมิชอบดังกล่าวมารวบรวมเป็นพยานหลักฐานและใช้ประกอบการดำเนินคดี ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ได้มีการร้องเรียนพนักงานสอบสวนที่สอบสวนพวกกระผมโดยมิชอบ ต่อ ผบ.ตร.แล้ว โดย ผบ.ตร.

  ในขณะนั้น ได้มีคำสั่ง ตร. ที่ 111/2556 ลงวันที่ 3 ก.พ.66 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว (ขณะนี้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว) โดยขณะที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวของคณะกรรมการฯ พล.ต.ต.นำเกียรติฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.และไม่รายงาน ผบ.ตร. ในขณะนั้นให้ทราบ แต่กลับนำเอาผลการสอบสวนและคำให้การที่กระทำไปโดยไม่มีอำนาจและเป็นการสอบสวนมิชอบ ไปร้องทุกข์กล่าวโทษพวกกระผมที่ สภ.เวฬุวัน จ.ขอนแก่น 

  การที่พล.ต.ต.นำเกียรติได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ 544/2565 ดังกล่าว ย่อมต้องทราบดีว่า คณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่งดังกล่าวไม่มีอำนาจสอบสวนแล้ว เนื่องจากอัยการสูงสุดในขณะนั้นได้มีคำสั่งลงวันที่ 16 ธ.ค.65 ว่าคดีที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่ง ตร. ที่ 544/2565สอบสวนอยู่ในขณะนั้น เป็นคดีที่มีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

  โดยคดีได้ถูกโอนไปอยู่ในอำนาจการสอบสวนของอัยการสูงสุดแล้ว ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 20 (นส.ที่อส0033.1/18666 ลง 16 ธ.ค.65) แต่ยังทำการสอบสวนต่อไปโดยไม่มีอำนาจและไม่มีอัยการร่วมสอบสวน ทั้งยังได้ลงนามเห็นชอบเรียน รอง ผบ.ตร. เพื่อให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและได้เดินทางไป ร้องทุกข์กล่าวโทษพวกกระผมด้วยตนเอง

  ต่อมาพวกกระผมบางส่วนได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวฬุวัน จ.ขอนแก่น ให้ดำเนินคดีกับ พล.ต.ต.นำเกียรติ ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการแล้วอีกส่วนหนึ่ง 

  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วเช่นกัน โดยพวกกระผมเห็นว่าพล.ต.ต.นำเกียรติ มีเจตนากลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรม แอบอ้างคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย จูงใจหลอกลวง และข่มขู่ให้กระทำการหรือให้ถ้อยคำโดยมิชอบ รวมทั้งปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริงให้พวกกระผมได้รับความเสียหาย

  ทั้ง พล.ต.ต.นำเกียรติ ผู้เดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษแก่พวกกระผมนั้น ปัจจุบันยังมีสถานะตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2546 และพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ตามที่ปรากฎในสื่อทุกๆ ช่องทางเห็นได้ชัดว่า ไม่ใช่เป็นผู้ดำรงตนโดยสุจริต

  พวกกระผมเห็นว่าได้ถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และกระทำโดยไม่มีอำนาจมีลักษณะมุ่งไปในทางที่ไม่สุจริต สร้างความเสียหายให้แก่พวกกระผมและหน่วยงานรวมถึงเพื่อน พี่ น้องข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม.อีกกว่า 112 นายและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบซึ่งถูกปฏิบัติโดยมิชอบและไม่เป็นธรรมในครั้งนี้

  พวกกระผมมีความรัก เคารพและศรัทธาในตัวท่าน มีความภาคภูมิใจการทำหน้าที่เพื่อหน่วยงานตลอดมา และไม่ต้องการให้หน่วยงานและองค์กรอันเป็นที่รัก ต้องถูกทำลายหรือเสียหายด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนซึ่งกระทำการโดยลุแก่อำนาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อทำลายผู้อื่น

  จึงกราบขอความเป็นธรรมมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับพวกกระผมและได้โปรดพิจารณาระงับยับยั้งการดำเนินการใดๆ รวมไปถึงการกระทำอันอาจมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องเสียก่อน เพื่อประโยชน์แก่ความยุติธรรมต่อไป

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกลุ่มตำรวจ สตม เกือบ100คนที่มาเข้ายื่นเอกสารร้องเรียน มียศตั้งแต่ พ.ต.อ ถึง ระดับชั้นประทวนทั้งหมดจะใส่แมสก์ตลอดเวลาที่เข้าร้องเรียน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments