“ติวเตอร์หนอง”ครูตำรวจหัวใจจิตอาสา

 

เรื่องดีๆของตำรวจใช้สถานที่หลังหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับหลี เป็นที่ติวสอนเด็กใฝ่ดีเข้าโรงเรียนนายสิบตำรวจ เผยทำมาตั้งแต่ปี55 ถึงตอนนี้12รุ่น มีเด็กวัยรุ่นสมหวัง99คน รับราชการแล้ว56นาย กำลังศึกษา18นายและเพิ่งผ่านการทดสอบอีก25นาย

เมื่อวันที่ 4มิ.ย.65 พ...วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2บก.ทล.กล่าวกับpolice news varieties ว่า ระหว่างมาตรวจเยี่ยม  .ทล.4 กก.2 บก.ทล. (ชุมพร) รับฟังบรรยายจากพ.ต.ท.พิทยา ธนาวุฒิ
สารวัตรสถานี ถึงลักษณะทางกายภาพของแต่ละ
หน่วยบริการ ซึ่งหน่วยบริการทับหลี อยู่ใน .ระนอง นอกจากบริการประชาชนตามปกติแล้ว ยังมีโครงการให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานและอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหน่วยบริการ มาติวหนังสือจนผลการเรียนดีขึ้นและไปเป็นตำรวจอีก

สอบถามอย่างละเอียด ทราบว่า..สนอง ยิ้มศรีผบ.หมู่ .ทล.4 กก.2 บก.ทล. คือตำรวจที่สอยเด็กเหล่านี้  เป็นจิตอาสาที่แท้จริง ไม่ต้องการสิ่งใดไม่ต้องการผลตอบแทนใดใดทั้งสิ้น ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย ขอแค่มีความตั้งใจ และได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

...วชิรากล่าวต่อว่าอยากจะพัฒนาให้หน่วยบริการนี้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆเข้ามาเยอะมากขึ้น  และถ้ามีโอกาสจะผลักดันเด็กๆไปลองสอบสนาม นตท. ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเหล่าอะไรก็แล้วแต่น้องๆจะชื่นชอบ

นี่ถือว่าเป็นสถานที่สร้างคนสร้างชาติได้เลย เพราะไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีเด็กๆที่จบจากตรงนี้ไปสอบติดนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจและอาจจะไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นได้

ขณะที่ ผบ.หมู่ .ทล.4 กก.2 บก.ทล.เปิดเผยถึงที่มาการเป็นติวเตอร์ให้เด็กในชุมชนและใกล้เคียงก้าวเข้าสู่เส้นทางสีกากีร่วม100คนว่า จบ นพต.รุ่นที่ 10 กก.รรภ..8 สุราษฎร์ธานี จบ ป.ตรีนิติศาสตร์ มสธ.เมื่อปี 2542

ได้รับคำสั่งจาก สว..ทล.4 กก.2 บก.ทล.ให้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับหลี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555

เมื่อได้รับคำสั่งให้เข้ามาทำหน้าที่ก็ได้ลงชุมชนพบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเขตในพื้นที่จนมีความสนิทสนมกับพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษ

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเยาวชนวัยรุ่นที่ว่างงานได้ขับขี่รถแว้นและสร้างปัญหาต่างๆมากมายให้กับชุมชน

ที่เป็นเช่นนี้เพราะขาดการแนะแนวความรู้สร้างเสริมประสบการณ์การมีชีวิตให้มีอนาคตอันสดใสประกอบกับความสนิทชิดเชื้อในความเป็นกันเอง

มีผู้ปกครองหลายๆท่านเข้ามาปรึกษาหารือและปรารภว่าลูกชายที่ยังเป็นเยาวชนเพิ่งจบ .6 ยังว่างงานอยู่และไม่มีเงินมากพอที่จะสามารถส่งให้ลูกๆเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้หากว่าถ้าจะให้ลูกชายสอบเข้ารับราชการตำรวจบ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

เมื่อมีผู้ปกครองหลายๆคนกล่าวเช่นนี้ เกิดความเห็นใจเข้าใจความรู้สึกได้รับอาสาว่าจะช่วยสอนแนะแนวทางการสอบข้อเขียนและภาคพละให้

จากนั้นมีผู้ปกครองนำลูกชายเข้ามาฝากที่หน่วยบริการฯทับหลี และเริ่มสอนติวเตอร์ให้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี พศ.2555 เป็นรุ่นแรก

มีเยาวชนเข้ามาให้ช่วยสอนและติวเตอร์ให้ 7 นายจนผ่านข้อเขียนและสอบผ่านทุกขั้นตอนสามารถเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจได้  2 นาย คือ

1.สตอ.เจษฎา จีนบันทึก ปัจจุบันรับราชการที่ สภ.สวี .ชุมพร

2.สตอ.ชัชวาลย์ อินทรบำรุง ปัจจุบันรับราชการที่ กองร้อย ตชด.417 กก.ตชด.41

หลังจากรุ่นที่ 1 ได้ผ่านไปแล้ว ผู้ปกครองในถิ่นแถวใกล้เคียงได้นำบุตรหลานมาฝากขอให้ช่วยสอนช่วยติวเตอร์ให้ จากรุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบันรุ่นที่ 12 มีเยาวชนเข้ามาเรียนติวเตอร์ประมาณ150นายและสามารถผ่านเข้ารับราชการตำรวจแล้ว56 นาย

อยู่ระหว่างกำลังศึกษาหลักสูตร นสต.18 นาย รวม 74 นายและรุ่นที่ 12 นี้ได้สอนติวเตอร์ส่งเข้าสอบข้อเขียน29 นายสามารถสอบผ่านข้อเขียน25 นาย

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เปิดทำการเรียนการสอนติวเตอร์มาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอแค่ให้เป็นคนดี มีวินัยมีความมุ่งมั่นวิริยะ อุตสาหะอย่างจริงจังและตั้งใจก็สามารถเข้าเรียนติวเตอร์ที่ทับหลีติวเตอร์ได้เลย

ในระยะแรก ดต.สนอง ยิ้มศรี จะสอนด้วยตนเองทุกวิชาๆ กระทั่งปี 2562 ..สนอง  ได้ประสานอาจารย์ภายนอกผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยสินติวเตอร์ในช่วงวันหยุดราชการและในช่วงเย็นถึงค่ำ 10 ท่าน มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนี้

1..พิทธพนธ์ พิทักษ์

2..สำราญ สนพิพัฒน์

3..พีรพัช คงยืน

4..จันทา พิมพ์อักษร

5..เกวลิน บัวเขียว

6..ลักขณา พรหมพัตร

7..พัชรา จั่นเพชร

8..เสาวนีย์ สุขารมย์

9..ธันยาวรรธน์ เจริญสุข

10..นรต.ณัชนน ซื่อตรง

11..บี วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

สำหรับค่าใช้จ่ายค่าอาหารและค่าอื่นๆรวมตลอดถึงค่าจัดหารถยนต์ตู้นั่ง,รถบัสโดยสารที่ใช้เดินทางไปสนามสอบข้อเขียนรวมตลอดถึงค่าที่พัก  มีผู้บังคับบัญชาของตำรวจทางหลวงและผู้นำชุมชนต่างๆ เช่นนายก อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านรวมตลอดถึงผู้ใจบุญหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนเงินสดข้าวสารอาหารแห้ง/สดให้กับเยาวชนทับหลีติวเตอร์เสมอมา

ที่สำคัญก็คือรุ่นพี่ที่รับราชการแล้วรวมถึงผู้ปกครองของเยาวชนที่รับราชการแล้วได้ร่วมสนับสนุนเป็นหลักให้กับทับหลีติวเตอร์ด้วย

……………..

สำหรับรุ่นพี่ที่รับราชการแล้ว56 นาย

ที่กำลังศึกษาหลักสูตร นสต.18 นาย

ที่สอบผ่านข้อเขียนรุ่นปัจจุบันนี้ 25 นาย

รวมทั้งสิ้น 99 นาย