เต๋อเติน เวินวัง พลังแห่งน้ำ ที่ จิมทอมป์สัน ฟาร์ม

833

 

“Jim thompson farm” ชื่อคุ้นหู ภาพคุ้นตา ที่หลายคนเข้าใจ คือสถานที่ ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งดอกไม้งาม เก็บภาพประทับใจ ในฤดูหนาวเช่น แต่แท้จริงแล้ว จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ถือกำเนิดขึ้นบนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกร เพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม ต่อมาจึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรปีละครั้งในเดือนธันวาคม ให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชม เนื่องด้วยการเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯมาก จึงนับเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

ที่นี่ไม่ได้มีเพียงสวนดอกไม้ที่งดงาม บานสะพรั่ง ทั่วทุ่ง หรือเป็นจุดเชคอินที่โดดเด่นของโคราชเพียงเท่านั้น แต่เปิดเพื่อให้ผู้เข้าชมได้มี ศึกษาร่วมอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายลาว ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณี และ วัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม

เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผัก และ ดอกไม้ สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ในปีนี้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด ชื่อว่า “เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ ซึ่งแปลว่า พลังเสียงของน้ำที่ดังสะท้านกึกก้อง สื่อความหมายถึงการบอกเล่าเรื่องราวพลังแห่งน้ำที่ผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนะธรรม นวัตกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งความเชื่อ ตำนาน และเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสายน้ำอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้คุณประโยชน์และความยิ่งใหญ่ของ “น้ำ” ซึ่งจัดไว้ให้เรียนรู้ ศึกษา 5 จุดใหญ่ๆ ประกอบด้วย ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสารพิษ, ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี, หมู่บ้านอีสาน, หมู่บ้านจิม และ ตลาดจิม ทั้งยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

โดยงาน “เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันนี้ – 7 มกราคม 2561 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 762 – 2566 ค่าเข้าชมในวันธรรมดา ผู้ใหญ่ท่านละ 180 บาท เด็กท่านละ130 บาท วันเสาร์- อาทิตย์ ผู้ใหญ่ท่านละ 220 บาท เด็กท่านละ 160 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่านละ 90 บาทในทุกวัน

Shadow บันทึก