Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปทบ. ต้อนรับ คณะกมธ.ทหารฯ ศึกษาดูงาน

  ทบ. ต้อนรับ คณะกมธ.ทหารฯ ศึกษาดูงาน

  ทบ. ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน

  วันที่ 26 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก

  ให้การต้อนรับ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา (กมธ.ทหาร และความมั่นคงของรัฐ สว.) และคณะ รวม 36 ท่าน

  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับแผนการพัฒนากองทัพบกในปัจจุบันและในอนาคต สถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย การลักลอบเข้าเมือง และปัญหายาเสพติด และผลการดำเนินการของกองทัพบกในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

  ก่อนเริ่มการประชุม ฯ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภานำคณะกรรมาธิการการทหาร ฯ และ คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ กำแพงแห่งความระลึกถึง และพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

  จากนั้นประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมกองทัพบก ณ ห้องรับรอง 321 ต่อมา คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก พร้อมด้วยเจ้ากรมฝ่ายเสนาธิการจึงร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 241

  คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เริ่มก่อตั้งในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17/2562 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 78 วรรคสอง (7) มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง และศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทหารทั้งปวง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศและความมั่นคงแบบองค์รวม

  ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่กองทัพบกจะได้รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากองทัพบกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรับกับสถานการณ์ความมั่นคงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งการปกป้องอธิปไตยและดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกประชาชน
  …………………………………………………
  แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์
  สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
  26 มกราคม 2566

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments