ทล.อุบลฯฝึกอบรมตามแบบฝึกพระราชทาน

492

 

วันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ ผกก.6 บก.ทล. ,พ.ต.ท.ตระกูล สิริยะเสถียร รอง ผกก.6 บก.ทล. ,พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ คำมาตย์ รอง ผกก.6 บก.ทล. และ สว.ส.ทล. 1-6 กก.6 บก.ทล. ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตามแบบฝึก และทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 100 นาย

โดยมีคณะวิทยากร จากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม นำโดย ร.ต.อ.จิระพันธ์ มณีรัตน์ รอง สว.กก.ปพ.บก.ป. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผกก.ปพ.บก.ป. , พ.ต.ท.ปิยรัช สุภารัตน์ รองผกก.ปพ.บก.ป.พ.ต.ท.เจษฎา โสมนัส สน.กก.ปพ.บก.ป.เป็นวิทยากรในการฝึกแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ,ตามแบบฝึกพระราชทานให้แก่ข้าราชการตำรวจทางหลวง กก.6 บก.ทล. (อุบลราชธานี)

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นตำรวจมืออาชีพ ตรงตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทางหลวง มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะความชำนาญ ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย

2.เพื่อให้การทำความเคารพ การฝึก เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

3.สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมทบทวน ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กากีกลาย 9/2/61