ทับคล้อ1 เข้มผู้ประกอบการ’โอเกะในพื้นที่ปฏิบัติตามกม.สถานบริการ

วันที่ 26พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ ผกก.สภ.ทับคล้อ , พ.ต.ท.อิสระ น้อยพร สวป.สภ.ทับคล้อ , ร.ต.ต.อนัน จันผ่อง รองสว.(ป.)สภ.ทับคล้อ , ส.ต.ท.กฤตยชญ์ แก้วอาสา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ สายตรวจตำบลเขาทราย

ร่วมประชุม ชี้แจง ร่วมหารือ แจงข้อกฎหมาย ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ / ร้านอาหาร / ร้านคาราโอเกะ ให้ ปฏิบัติตามมาตรการและตามกฎหมายสถานบริการ ให้ เปิด – ปิด บริการให้ตรงเวลาตามที่กฎหมายกำหมด ในเขตพื้นที่   5 ร้าน ดังนี้ 1. ร้าน นเรศ คาราโอเกะ  2. ร้าน เบญจวรรณ คาราโอเกะ 3. ร้าน กล้วยไม้ คาราโอเกะ 4. ร้าน เค้ก ครีม คาราโอเกะ5. ร้าน ตะวันฉาย