ธรรมกลวง ธรรมกร่าง ธรรมะเก๊

0
1447

ธรรมกลวง ธรรมกร่าง ธรรมะเก๊

โดย…ธนก บังผล

วัด เป็นศาสนสถาน ที่ให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปปฏิบัติธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา หากในวัดมีอะไรที่มัน “เยอะ” เกินกว่าที่จะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ และไม่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนา ที่แห่งนั้นก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นวัด

เฉกเช่นแหล่งซ่องสุมของนิกายแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อล้างความเชื่อของชาวบ้าน และหลอกเอาเงินจากชาวบ้านด้วยการเร่เอาบุญมาขาย จวบจนกระทั่งเจ้าสำนักต้องโดนคดีไปเสียเอง องค์กรที่ตั้งมา กลับออกมาโต้ตอบกับ หน่วยงานรัฐที่เข้าไปดำเนินการเร่งรัดคดี หลังจากถูกจับได้ว่าใช้หลักฐานเท็จมาเป็นพยานแก้ต่างให้เจ้าสำนัก โดยใช้โซเชียลมีเดีย เข้ามาเป็นเครื่องมือ นำเอาข้อมูลที่ไม่ได้รู้มาจริง ไม่ได้สืบมาเอง เป็นเพียงตัดแต่งข้อความในข่าวที่เห็นว่าเข้าข้างตัวเอง มาบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดและแตกแยกระหว่างสาวกลัทธิกับพุทธศาสนิกชน เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก มีการใช้สื่อของตัวเองที่ไม่ได้รับการยอมรับจากวิชาชีพสื่อสารมวลชน ไม่มีจรรยาบรรณรับรอง ให้ข่าวที่เป็นเท็จกับสาธารณะชน

อย่างนี้เขาเรียกว่า “ธรรมกลวง” คือกลวงไปด้วยสาระ มีแต่การตอบโต้ที่ไร้หลักฐานอ้างอิง ส่วนข่าวที่เอามาตอกไข่ใหม่นั้นก็เป็นข่าวที่ลอกเขามาอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำไป เมื่อมีสื่อของตนเองเพื่อตอบโต้กับผู้ที่เห็นต่าง คิดต่าง องค์กรเถื่อนเหล่านี้ก็เริ่มใช้โซเชียลมีเดียปลุกระดมความเชื่อ หรือที่เรียกว่าล้างสมองผ่านโซเชียล มีการปั่นยอดไลค์ยอดแชร์ในเฟซบุ๊ก มีการแท็กข่มขู่รังควาญผู้ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนในทวิตเตอร์เองก็มีการสร้างแอคเคานท์ (Account) หรือบัญชีปลอมขึ้นมา เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความดีงามอันลวงโลกของเจ้าสำนักจนเกะกะลูกตาเต็มโซเชียล นั่นยังไม่พอครับ มีการแฮ็คเข้าไปในทวิตเตอร์ของผู้ที่เห็นต่าง และผู้ที่นำความจริงในแหล่งซ่องสุมมาแฉ ด้วยสารพัดวิธี

 ตรงนี้ ถ้ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. อยากจะได้ข้อมูล ก็ไม่ยากครับ มีผู้พร้อมให้เบาะแสเพื่อล้างความ “ธรรมกร่าง” นี่มากมาย

ในส่วนของคำสอนเจ้าลัทธิที่ผ่านมา ก็เป็นที่รู้กันโดยตลอดว่าจุดประสงค์หลักนั้นคือ “เงิน” ให้เอาเงินนั้นมาซื้อบุญ คำสอนที่เบี่ยงเบนพุทธศาสนาชัดๆคือ คำว่า “พระพุทธเจ้าทุกพระองค์” อันนำมาสู่สถาปัตยกรรมอุบาทว์ เนื่องจากพระพุทธเจ้าสิทธัตถะ เป็นผู้ตรัสรู้ในพุทธศาสนา เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นศาสดาเผยแผ่คำสอนออกไปยังสากลโลก และยังไม่มีศาสดาคนใหม่คนไหนในศาสนาพุทธทั้งสิ้น

มันจึงไม่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตามที่เจ้าลัทธิได้มุสาออกมา จึงยกได้ว่าเป็น “ธรรมะเก๊” ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน จึงตรงข้ามกับการกระทำขององค์กรในแหล่งซ่องสุมแห่งนี้เป็นอย่างมาก ที่มีความพยายามจะยัดเยียดความเป็น ธรรมกลวง ธรรมกร่าง ธรรมะเก๊ ให้กับความเชื่อทางพุทธศาสนา ธรรมกลวง กับ ธรรมะเก๊ เลวร้ายถึงขั้นปาราชิก แต่ธรรมกร่าง นั้นเลวร้ายถึงขั้นเป็นอันธพาลไปแล้ว อันธพาลมันจะมาสั่งสอนคนให้รู้จักธรรมะได้อย่างไร