Thursday, April 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันนครบาล-ภาค7ตั้งกก.สอบหลังตำรวจในสังกัดร่วมงานเลี้ยงเลือดบ้าน”กำนันนก”

  นครบาล-ภาค7ตั้งกก.สอบหลังตำรวจในสังกัดร่วมงานเลี้ยงเลือดบ้าน”กำนันนก”

  วันที่ 8 ก.ย.66 มีรายงานว่า พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น.สั่งการให้ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งบก.น.1 ที่305/2566

  กรณี พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ไปร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของนายประวีณ หรือกำนันนก จันทร์คล้าย กำนัน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ต่อมาถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต

  ปรากฎข้อมูลว่ามีข้าราชการตำรวจหลายนายร่วมรับประทานอาหารอยู่ในงานด้วยและมีชื่อ พ.ต.อ.กฤษฎาพร จงอักษร ผกก.สน.พญาไท ดังนั้น เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงอันที่ยุติว่า พ.ต.อ.กฤษฎาพร ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้

  พ.ต.อ. เดชา พรมสุวรรณ์ รองผบก.น.1 เป็นประธานกรรมการ พ.ต.อ.สนธยา ตรีเพ็ชร์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1 เป็นกรรมการ ร.ต.ท.หญิง โยษิตา หริกุล รองสว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม กรรมการและเลขานุการ

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบ ภายใน 7 วันวันเดียวกัน

  วันเดียวกัน พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 615/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยใจความสรุป เป็นการพิจารณาเบื้องต้นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 รายใดไปร่วมงาน และอยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ เหตุใดจึงไม่ทำการระงับเหตุ หรือจับกุมนายธนัญชัยฯ ตามอำนาจหน้าที่ และมีกรณีกระทำผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร

  อาศัยอำนาจตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

  1.พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย เป็นประธานกรรมการ รองผบช.ภ. 7
  2.พ.ต.อ.ปรัชญา ทองน้ำวน เป็นกรรมการ รองผบก.อก.บช.ภ. 7
  3.พ.ต.อ.สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์ เป็นกรรมการ รองผบก.สส.บช.ภ. 7
  4.พ.ต.อ.ธนวิทย์ กาญจนนฤนาท เป็นกรรมการ ผกก. (กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี) กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7
  5.พ.ต.อ.สมเกียรติ จาคีไพบูลย์ เป็นกรรมการ ผกก.(กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี) กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7
  6.พ.ต.อ.บุญพา ปาระแม เป็นกรรมการ ผกก. (กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี) กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7
  7.ร.ต.อ.หญิง สุทธิพร กล่อมบรรจง เป็นกรรมการ/เลขานุการ รองสว.(กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี) กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7
  8.ร.ต.อ.หญิง พรรณราย พยาบาล เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ รองสว.ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 7

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
  ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง โดยให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามวิธีการและขั้นตอนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ หากพบว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาหรือ กระทำผิดวินัยให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments