นักดนตรีโยธวาทิตทั่วประเทศ เที่ยวสวนนงนุชพัทยา ก่อนแสดง Music on the beach 2022

เมืองพัทยา โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมดนตรี Music on the beach 2022 รวมวงโยธวาทิตจากทั่วประเทศ ร่วมพบปะ และทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช ก่อนวันแสดงจริง

บ่ายวันที่ 17 ก.ย. 65 ณ สวนนงนุช พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยามี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ บริษัทนงนุชแลนด์ สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับ คณะวงโยธวาทิตจากทั่วประเทศ

เมืองพัทยา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นเมืองพัทยา  ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music On the Beach 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณชายหาดพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในวันนี้ มีวงโยธวาทิต จากทั่วประเทศ ทั้งหมด 11 ทีม ร่วม 600 ชีวิต  มาโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเตรียมการแสดงแบบจัดเต็ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของเมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ

อีกทั้งยังสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรีได้ แข่งขันกับวงโยธวาทิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีโดยไม่ต้องลงทุนไปถึงต่างประเทศ และเพื่อยกระดับการจัดการจัดกิจกรรมให้เป็นการจัดกิจกรรมวงโยธวาทิตในระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เศรษฐกิจของเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวม อีกด้วย….