Sunday, July 21, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันนายกฯนั่งหัวโต๊ะก.ตร. บิ๊กอู๊ด ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ ตร. อาชยน เป็นพล.ต.ท.

  นายกฯนั่งหัวโต๊ะก.ตร. บิ๊กอู๊ด ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ ตร. อาชยน เป็นพล.ต.ท.

   

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 ก.พ.66พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 2/2566 ภายหลังการประชุม พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า

  ในที่ประชุมมีการสรุปยอดข้าราชการตำรวจทำผิดวินัยร้ายแรงประจำปี 2566 มีการไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ ในเดือนม.ค.จำนวน 9 ราย ในเดือนก.พ.จำนวน 13 ราย ปลดออกจากราชการ ในเดือน ม.ค.จำนวน3 ราย ในเดือนก.พ.จำนวน 1 ราย

  ในส่วนกระชุมก.ตร.ในส่วนอื่นๆ เป็นการร่างกฎก.ตร.ซึ่งล้อมาจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 เพื่อให้มีการบังคับใช้ให้สอดคล้องกันกับกฎก.ตร.ใหม่ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.  51 ราย รวมถึงตำแหน่งว่างในระดับ ผบก.ถึง ผบช.ซึ่งเป็นตำแหน่งทดแทน   7 ราย และในที่ประชุมก.ตร.ได้ขอขยายระยะเวลาในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.ถึงชั้นประทวน ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.แต่คาดว่าทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มี.ค.

  สำหรับรายชื่อที่น่าสนในในการแต่งตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร.1 ราย ได้แก่ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร.

  ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.20 ราย เช่น พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.สยศ.ตร.พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงสมาน รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด.พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข รอง ผบช.สกพ. พล.ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ รอ งผบช.ภ.9 พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต. สรร พูลศิริ รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.สตส. พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ รอง ผบช.สยศตร.เป็นต้น

  ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. 30 ราย เช่น พ.ต.อ.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์ รอง ผบก.ภ.จว. อุดรธานี พ.ต.อ.สุรภัค รอดโพธิ์ทอง รอง ผบก.สพ.พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม รองผบก.น.5 พ.ต.อ.พันน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พรชัย งามทิพย์วัฒนา รอง ผบก.ยธ. พ.ต.อ.เอนก ศรีคำอ้าย รอง ผบก.สส.จชต.

  พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน รอง ผบก.อก.ภ.7 พ.ต.อ.หญิง บุญเอื้อ พิมลศิริ รอง ผบก.วพศ.รพ.ตร.พ.ต.อ.กันตพิชญ์ กฤตวงศ์วิมาน รอง ผบก.สสน.พ.ต.อ.มาโนชน์ จิตรภักดี รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นต้น

  ส่วนการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งว่าง ก.ตร.เห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. เป็น ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา รอง จตร.(สบ 7) โยกเป็น รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.หญิง ฉันทิชา กนิษฐานนท์ ผบก.กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เลื่อน เป็น รอง จตร.(สบ7) และพ.ต.อ.ธนู พวงมณี รอง ผบก.ส.3 เลื่อนเป็น ผบก.กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments