นายกสป.ตท. นำคณะร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง

 


วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 พล...วิวัฒน์ คำชำนาญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร(สป.ตท.)

นำคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรและกล่าวบทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

บทอาเศียรวาท

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถพิลาสสมัย
เทิดพระเกียรติแม่แผ่นดินถิ่นก้าวไกล
 ธ สถิตในหัวใจไทยทุกดวง 

พระเมตตาเลิศล้นค่ากว่ารำพัน พระคุณยิ่งอเนกอนันต์อันใหญ่หลวง
พระการุณย์ประจักษ์กมลชนทั้งปวง เพียงพิรุณจากสรวงศรีพิมานแมน

ศิลป์แผ่นดินรุ่งเรืองสวัสดิ์วัฒนา ป่ารักน้ำชุบชีวาไทยสุขแสน
ขวัญประชา ทหาร ตำรวจ แนวชายแดน เกษตรกรทุกข์แร้นแค้นได้บรรเทา

สมาคมผู้ปกครองครูเตรียมทหาร จักสืบสานพระปณิธานไว้เหนือเกล้า
สร้างคนดีทดแทนคุณหนุนแผ่นดินเรา ถวายพระพรชัยพระแม่เจ้าทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก


รายนามผู้เข้าร่วมบันทึกเทปเฉลิมพระเกียรติ มีดังนี้

พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ นายกสมาคม

พล.ต.คม วิริยเวชชกุล อุปนายก 2

น.อ.ธรรมนูญ คำสุข ผู้ช่วย เลขานุการ

น.อ.ประสิทธิ์ สิงห์วรวงศ์ รน.อุปนายก4

พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ เลขานุการ

นายกิตติทัศน์ เฉลิมพรวโรดม ปฏิคม

นายกิตติพงศ์ นโรปการณ์ ประชาสัมพันธ์

นางสุกัญญา สรรพสุข ผู้ช่วย เลขานุการ  

นางเบญจวรรณ ก่อเกียรติขจร เหรัญญิก