นายก สป.ตท.จัดพิธีประดับเข็มและมอบหมายหน้าที่

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 10.00 . ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พล...วิวัฒน์ คำชำนาญ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเข็มและรับมอบหมายหน้าที่ผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานสมาคม ประจำจังหวัด

พร้อมด้วย อุปนายกฯ, ที่ปรึกษา, คณะกรรมการบริหาร, กรรมการตอนเข้าร่วม   และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ Covid-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

พล...วิวัฒน์กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกร่วมจังหวัดให้ทำหน้าที่ผู้ประสานงาน และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำจังหวัดหรือที่เรารู้จักในนามผู้ว่า และรองผู้ว่าสมาคมจังหวัด

จากนี้ต่อไป ท่านทั้งหลาย 150 ท่านทั่วประเทศ จะเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองภายในจังหวัด รวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามที่สมาคมมอบหมาย

นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอข้อคิดเห็นต่อสมาคมเกี่ยวกับภารกิจ กิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับโรงเรียน และนักเรียนเตรียมทหารได้อย่างเต็มที่

จากเจตนารมณ์ในการคิดริเริ่มให้มีผู้ประสานงาน และผู้ช่วยผู้ประสานงานประจำจังหวัดขึ้นนั้น เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ทำให้การบริหารงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมหรือกิจกรรมเพื่อพบปะ และสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองรวมตลอดจนถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศลที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดที่จะให้มีผู้ประสานงานประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดเพื่อเติมเต็มและทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองประจำจังหวัดให้มีความรัก ความสามัคคีและมีความรู้สึกผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

วันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่ทุกท่านได้รับเกียรติให้มาประดับเข็มเครื่องหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่จะทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่เราใช้ประกอบพิธีในวันนี้คือศาลาว่าการกลาโหมที่เพิ่งครบรอบ 135 ปีของการสถาปนาไปเมื่อวานนี้ นับ

ได้ว่าเป็นสถานที่อันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งที่เราได้มีโอกาสเข้ามาใช้สถานที่ประกอบพิธีในครั้งนี้

ผมขอแสดงความยินดีและขอมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในบทบาทของผู้ประสานงาน และผู้ช่วยผู้ประสานงาน ประจำจังหวัดให้กับทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป