นายพลนครบาล ขุมกำลัง สำราญ นวลมา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกองบัญชาการสำคัญดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงประเทศไทย

แม่ทัพนครบาลคนที่51 ที่จะมารับผิดชอบแทนพล...ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ที่เกษียณอายุราชการในวันที่30..64 คือพล...สำราญ นวลมา นรต.50

สำหรับรองผบช..ที่จะมาร่วมทำงานกับพล.ต.ต.สำราญ ว่าที่ น.1 ดูแลทุกข์สุขพี่น้องเมืองหลวงที่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวันที่26ส.ค.64

เริ่มจากระดับรองผบช..มีทั้งอยู่ที่เดิมและย้ายมารับตำแหน่ง

1.พล...รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ จาก ผบก.ตม.3

2.พล...สยาม บุญสม จาก ผบก.ปคม.

3.พล...พิทักษ์ อุทัยธรรม จาก ผบก.ปทส.

4.พล...สมนึก น้อยคง

5.พล...นิตินันท์ เพชรบรม

6.พล...ไตรรงค์ ผิวพรรณ จาก รองผบช..6

7.พล...นิธิธร จินตกานนท์ จาก รองผบช..2

8 พล...โชคชัย งามวงศ์

9.พล...สำเริง สวนทอง

10.พล...พีระพงศ์ วงษ์สมาน

11.พล...เสนิต สำราญสำรวจกิจ

12.พล...จิรสันต์ แก้วแสงเอก

ส่วนใครจะได้รับมอบหมายงานอะไร ค่อยตามกันต่ออีกหลัง1ต.ค.ครับ

มาดูระดับผู้บังคับการ

1....จักรภพ สุคนธราช รองผบก..8 ขึ้นผบก..1

2....อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผบก.สส.ขึ้นผบก..2

3.พล...พลฑิต ไชยรส ผบก.สส..1 เป็น ผบก..3

4.พล...พรชัย ขจรกลิ่น ผบก..4 อยู่ที่เดิม

5.พล...โสภณ สารพัฒน์ ผบก..5 อยู่ที่เดิม

6....สรเสริญ ใช้สถิตย์ รองผบก..6 ขึ้นผบก..6

7.พล...เอกชัย บุญวิสุทธิ์  ผบก..7อยู่ที่เดิม

8.พล...มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ ผบก.อคฝ.กลับถิ่นเป็นผบก..8

9 พล...พงศ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก..9 อยู่ที่เดิม

10.พล...นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส..7 เป็นผบก.สส.บช..

11....สุวิชชา จินดาคำ รองผบก..4 เป็นผบก.จร.

12. ...นครินทร์ สุคนธวิท รองผบก..9เป็นผบก.อคฝ.

13. พล...สมบูรณ์ เทียนขาว เป็น ผบก.บก.สปพ.เหมือนเดิม

ดูหน้าตาชื่อชั้นแต่ละคนทั้งมาใหม่ทั้งอยู่ก่อน โดยเฉพาะพล.ต.ต.สำราญ ว่าที่น.1 ไม่ธรรมดา มีฝีมือกันทุกคน

เชื่อว่าน่าจะพาตำรวจเมืองหลวงฝ่าสถานการณ์โควิด และการเมืองที่มีม็อบลงถนนรายวันไปได้

แต่แค่ไหนอย่างไร ต้องตามกันต่อไปครับ

กากีกลาย28/8/64