นายร้อย53พร้อมรับการอบรมแล้วครับ

6307

 

ระหว่างวันที่ 4ธ.ค.60-23ก.พ.61 รวม12สัปดาห์ จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศด.ต.อายุ53ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตรถึงยศร.ต.อ.ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2561(รุ่นที่7)

สำหรับปีนี้ ด.ต.อายุ 53 ที่ได้เขารับการอบรมทั้งประเทศ มีทั้งสิ้น4,093คน แยกตามสายงานเป็น4กลุ่มคือ 1.กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน กดต.(อก.)จำนวน246คน 2.สายงานป้องกันปราบปราม กดต.(ปป.)จำนวน3,220คน 3.สายงานสืบสวน กดต.(สส.)จำนวน301คนและ4.สายงานจราจร กดต.(จร.)จำนวน326คน ถือว่า เยอะมากกว่า6รุ่นที่ผ่านมา

สำหรับหลักสูตรของตร.ที่เรียกกันนายร้อย53เกิดขึ้นตามนโยบายตร.ที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยรุ่นแรก ของประเทศมีคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศร.ต.ต.ทีสำเร็จหลักสูตรอบรม กดต.ให้ดำรงตำแหน่งรองสว.เมื่อวันที่31มี.ค.2555

นอกจากจะเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ตำรวจวัย53แล้ว ตำรวจชั้นประทวนที่สอบคว้าดาวไม่ได้ ก็จะได้สิทธินี้เป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูล

นอกจากนี้ ผลพลอยได้แน่ๆคือความคึกคักจะกลับมาทุกศูนย์ฝึก ระยะเวลา3เดือน จะทำให้เศรษฐกิจของแม่บ้านตำรวจในศูนย์ฝึกแต่ละแห่งเงยหน้าอ้าปากได้บ้าง เพราะจะมีผู้ที่มาอบรมใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องซักเสื้อผ้า ร้านอาหาร ของกินของใช้

แต่ที่แน่ๆผู้ที่เข้ารับการอบรม จะมีเพื่อนตำรวจวัยเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เป็นคอนเนคชั่นในการทำงานต่อไป. ส่วนเรื่องการฝึกเท่าที่เห็นคงหนักพอสมควร เพราะเห็นแต่ละรุ่นที่จบกลับมาหน่วย จากหุ่นบวมๆกลายเป็นหุ่นเพรียวหล่อเท่สวยกันทั้งนั้น

แต่ฝึกหนักแค่ไหน 6รุ่นที่ผ่านมาก็ไม่มีข่าวตายให้ได้เห็นให้ได้ยิน
กากีกลาย28/11/60