น.1 แจกของอุปโภคบริโภคชุมชนบ่อนไก่

วันที่ 20 พ.ค. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อมคณะมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่

โดยมีผู้แทนจาก 4 ชุมชน รับมอบสิ่งของชุมชนละ 20 คน รวม 80 คน ผบช.น. ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนบ่อนไก่ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

การแจกจ่ายอาหารและสิ่งของดำเนินการโดยเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์ เป็นต้น

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน การเลิกจ้างและบางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อน บางส่วนขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค

จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้น โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสม และเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย

เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ทุกสถานีตำรวจได้มีการจัดตั้งตู้ปันสุข 107 จุด

การขับเคลื่อนโครงการนั้นทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา

ดำเนินการในลักษณะต่อเนื่องจนกว่าผ่านเหตุการณ์โรคโควิด สิ่งสำคัญคือการกำชับให้ตำรวจในพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนที่ไม่สะดวกเดินทางมารับสิ่งของ ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสิ่งของไปแจกให้ทั่วถึง