บช.ก.ชวนเยาวชนจิตอาสาเขาใหญ่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ตำรวจสอบสวนกลาง ชวนเยาวชนจิตอาสาเขาใหญ่ ร่วมแปรอักษรเป็นเลข 9 และ 10 ไทย ปลูกหญ้าแฝก สืบสาน รักษา และต่อยอด เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. มอบหมาย  พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. เป็นตัวแทน เปิดกิจกรรม ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์พระราชา

 มี นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ชมรมฮักเขาใหญ่ ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ตำรวจภูธรปากช่อง กศน.ปากช่อง นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนในอำเภอปากช่อง รวม กว่า 700 คน

ร่วมในจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 10,000 ต้น โดยมีการแปรอักษรผู้ร่วมกิจกรรมเป็นเลข 9 และ 10 ไทย

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้ทรงริเริ่ม และมีพระราชดำริ ให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

โดยแนวหญ้าแฝกส่วนที่อยู่เหนือดินจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ช่วยลดการกัดเซาะหน้าดิน และช่วยให้น้ำ ซึมลงไปเก็บในดินได้มากขึ้น รากของหญ้าแฝกมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และบรรเทาภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเห็นว่าการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินจะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตร  จึงทรงมุ่งที่จะให้มีการพัฒนา และอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเป็นรากฐานของการทำการเกษตรในระยะยาว

ทรงมีพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝก เพื่อ สืบสาน รักษา และต่อยอด ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  

ดังนั้น ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมฮักเขาใหญ่ ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา จึงจัดกิจกรรม ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝก สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์พระราชา ขึ้นในวันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565