บช.ก.ลับเขี้ยวเล็บ อบรมร่วม3หน่วยงานกะทิมะกัน

ตำรวจสอบสวนกลาง จับมือกับ 3 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (FBI, DEA และ US Secret Service) จัดการฝึกอบรม “อาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสืบสวนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง
.
มีรายงานเมื่อวันที่28มี.ค.65 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.ได้ร่วมกับ คุณ Chris Cantrell ผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายจาก FBI, คุณ Marc Laing เจ้าหน้าที่พิเศษจาก DEA และ คุณ George Wagner เจ้าหน้าที่พิเศษจาก US Secret Service

จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร “อาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ” (Transnational Organized Crime workshop) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานสืบสวน 46 นาย จากทุกกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

การฝึกอบรมจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1 อาคารกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค. 65ได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกามาเป็นผู้ควบคุมหลักสูตร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านงานสืบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยกัน