“บิ๊กก้อง”จัดอบรมโรงเรียนสืบสวนกองปราบฯรุ่น4

กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (โรงเรียนสืบสวนกองปราบ) รุ่น 4

กองปราบปรามเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำคดีสำคัญ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และสะสางคดีที่มีความสลับซับซ้อนมากมายหลายครั้ง

ปัจจัยหนึ่งซึ่งผู้บังคับบัญชาเล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ก็คือการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ

การสร้างเครือข่ายของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสืบสวน มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน และเท่าทันเทคโนโลยี

ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายจนประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย

กว่าจะมาเป็นโรงเรียนสืบสวนกองปราบ

เริ่มตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2560 เมื่อครั้งที่ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่ง ผกก.1 บก.ป.

ได้จัดให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสืบสวน ในระดับที่ได้รับเชิญให้ไปถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยอื่นๆอยู่เป็นประจำ

มาอบรมถ่ายทอดความรู้ในลักษณะพี่สู่น้องในชื่อโครงการ “ครูแม่ไก่” ทุกๆบ่ายวันจันทร์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกันยายนใช้ห้องประชุมปราศจากศัตรู เป็นสถานที่อบรม

ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อยมา รวมถึงมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกหน่วยที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางและเป็นที่ยอมรับมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้ารับการอบรมมาโดยตลอด

จนกระทั่งมีการผลักดันให้เกิดเป็น หลักสูตรสืบสวนอย่างถาวร ในนาม “โรงเรียนสืบสวนกองปราบ”

เป็นโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ทีมงานผู้ปฏิบัติงานสืบสวน และได้มีการดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจจากหลากหลายหน่วยงานติดต่อกันมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

​รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 จัดอบรมที่ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

​รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 จัดอบรมที่ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 21 กันยายน 2563 จัดอบรมที่กองปราบปราม

รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 27 กันยายน 2563 จัดอบรมที่กองปราบปราม

ในส่วนของผู้เข้ารับการอบรมนั้น มีการคัดสรรกำลังพลจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

โดยทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกตามความเหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา

ทั้งยังต้องมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนที่มีพื้นฐานความรู้ในงานสืบสวนเพียงพอที่จะสามารถเข้ารับการอบรม เพื่อต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ได้

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 “โรงเรียนสืบสวนกองปราบ” ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายนักสืบอย่างต่อเนื่อง

โดยยังคงมาตรฐานของการฝึกอบรม  ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนแบบกึ่งออนไลน์ เช่น การสอนผ่านโปรแกรมวีดีโอออนไลน์ และการจัดพื้นที่การเรียนการสอนโดยคำนึงถึงหลักการ Social Distancing

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังต้องผ่านการฉีดวัคซีนในรูปแบบที่ได้รับการรับรองจากรัฐ

มีการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรอง และสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเข้าเรียนอีกด้วย

ผลที่ได้จากการฝึกอบรมนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของตำรวจผู้ปฏิบัติงานสืบสวนของหน่วยอย่างแท้จริง

เนื่องจากหลักสูตรมีการเน้นเนื้อหาทั้งทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ โดยเพิ่มการมีส่วนร่วม เน้นการบริหารงานสืบสวนเป็นทีม

เพิ่มขีดความสามารถในการนำ software ที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน และมีจริยธรรมในการใช้วิชาสืบสวน

เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักสืบ ให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน

มีการแบ่งปันข้อมูล เกิดเป็นความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการอบรมและหลังการอบรม

เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้ในการทำงานจริง ดังจะเห็นได้จากผลงานการสืบสวนที่มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากมายหลายคดี

อาทิเช่น การจับกุม ผอ.กอล์ฟ ในคดีชิงทรัพย์ร้านทอง พื้นที่ จ.ลพบุรี, คดีจับกุมนายบรรยินฯ พร้อมพวก ในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา, จับกุมขบวนการมือปืนฆ่ากำนันเตี้ย โดยบูรณาการการจับกุมใน 3 จังหวัด กรุงเทพ-หนองคาย-สุราษฎร์ธานี

และ ล่าสุดในการจับกุมผู้ต้องหาในคดีคนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในโครงการ Phuket Sandbox เป็นต้น