บิ๊กก้อง นำนายพล บช.ก.ตั้งแถวส่ง68ตำรวจในสังกัดเกษียณอายุ

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 68 นาย

ภายในงานมีการเปิดวีดิทัศน์การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ก่อนที่พล.ต.ท.จิรภพ จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณฯ 68 นาย

พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทุกนายเสียสละ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และแสดงความยินดีกับตำรวจทุกนายที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ เปรียบเสมือนรางวัลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเสมอมา ก่อนจะมอบดอกไม้เป็นที่ระลึก 

นอกจากนี้พล.ต.ท.จิรภพ ยังได้มอบของที่ระลึกพร้อมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

1. พล.ต.ต. วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวน
กลาง ดำรงตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2.พล.ต.ต. สันติ ชัยนิรามัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ดำรงตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น จเรตำรวจแห่งชาติ

3.พล.ต.ต. สมควร พี่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ดำรงตำแหน่งใหม่
ขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

4.พล.ต.ต. วิวัฒน์ คำชำนาญ ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ดำรงตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

5.พล.ต.ต. ภูมินทร์ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ ดำรง
ตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

6.พล.ต.ต. ณัฐกร ประภายนต์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการ
ตำรวจสอบสวนกลาง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจ
สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

7.พล.ต.ต. ศารุติ แขวงโสภา ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปราม

8.พ.ต.อ. พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
ดำรงตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

9.พ.ต.อ. วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ
ดำรงตำแหน่ง ขึ้นเป็น ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

10.พ.ต.อ. จิรเดช พระสว่าง รองผู้บังคับการปราบปรามการค้า
มนุษย์ ดำรงตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจ
สอบสวนกลาง

11.พ.ต.อ. อธิป พงษ์ศิวาภัย รองผู้บังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งใหม่ ขึ้นเป็น
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี