บิ๊กจ้าว จัดพิธี ”เบิกเนตรพระพุทธโสธร”

วันที่ที่16ม.ค.65 เวลา 09.09 น. ที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2 จังหวัดชลบุรี

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส)และพระธรรมวชิรเมธีศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสร บวรสังฆารามคามวาสี(เจ้าคุณมีชัยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์)ในพิธี”เบิกเนตรพระพุทธโสธร”

ได้จัดสร้างขึ้นภายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เพื่อเป็นที่กราบสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของข้าราชการตำรวจประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และประชาชนที่มีจิตใจเลื่อมใสเพื่อเคารพกราบไหว้บูชา

ในพิธีได้มีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และภาคประชาชนที่ได้ร่วมมุฑิตาจิตจัดสร้างในครั้งนี้

อาทิเช่น คุณจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วย คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ประธานที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2,คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย -คุณพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์-คุณมนัญญา รัตนศรีสมบัติ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตอย่างพร้อมเพรียงในพิธีดังกล่าว