บิ๊กชัด เข้ม SWATภ.8 ฝึก “ยูยิตสู”การต่อสู้มือเปล่า

บิ๊กชัดต่อยอด ผบ.ตร. จัดฝึกยูยิตสู S.W.A.T บก.สส..8

ภายหลัง พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระดับกองบัญชาการ ( S.W.A.T ) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อ20..64

หน่วย สไนเปอร์บก.สส.บช..8 ชนะเลิศการประกวด ได้อันดับที่ 1

จากนั้น พล...นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส..8 จัดการฝึกอบรม การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่ายูยิตสู แก่ชุดSWATบก.สส..8

เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว(ยูยิตสู)

พร้อมด้วย ...อดิพัฒน์ กรึงไกร รอง ผบก.สส..8 ...พิษณุ พ่วงพร้อมผกก.ปพ.บก.สส..8 ...เจษฎา แสงสุรีย์ ผกก.ฝอ.บก.สส..8 ร่วมพิธี

มีคณะครูผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู ทีมชาติไทย มาฝึกสอนให้ที่สนามฟุตซอล ภ.8 .ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต

จุดประสงค์ในการฝึกครั้งนี้เนื้องมาจาก กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วย

รวมทั้งสนับสนุนตำรวจท้องที่ในการเข้าเผชิญเหตุ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติ มีทักษะความชำนาญในการใช้อาวุธยุทธวิธี และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นรูปแบบเดียวกันตามหลักยุทธวิธี

เพื่อสามารถคลี่คลายสถานการณ์และระงับยับยั้ง ไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย

ในบางเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัว แก้ไสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อเหตุในระยะประชิด หรือเข้าควบคุมตัวโดยใช้กำลังบังคับ

ตำรวจในสังกัดกองบังคับการสีบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค จำเป็นต้องต้องมีทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ ยูยิตสู เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ดีและมีประโยชน์

ทั้งนี้พล...นภันต์วุฒิ ได้เชิญคณะครูฝึก วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู ทีมชาติไทย มาให้ความรู้ .8

หัวหน้าครูฝึก ..พิทักษ์ คำปิตะ

ครูฝึก พันจ่าอากาศเอกบดินทร์ ปัญจบุตร

พันจ่าอากาศเอกรัชราช ยิ้มพราย

ผู้ช่วยครูฝึก จ่าอากาศตรีหญิงสุภวดี แก้วสระแสน

จ่าอากาศเอกหญิงอารีวรรณ จันทร์ศรี

นายวารุฒ เนตรพงศ์

นายชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี