บิ๊กตุ้ม นายกสป.ตท.มอบทุน15 นตท.ขึ้นเหล่า

วันที่2มี..65 ที่ ห้องอัศวิน ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการ รร.ตทสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร(สป.ตท.) .บ้านนา .นครนายก โดยพล...วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม.ในฐานะนายก สป.ตท.จัดพิธีมอบทุนขึ้นเหล่านักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2564

มีที่ปรึกษาสมาคม, นายกฯคณะกรรมการ และผู้อุปการะคุณ รวมถึงผบ.รร.ตท.. ผบ.กรม นร. และทีมบริหารของ รร.ตท. นตท.เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้สป.ตท. และผู้มีอุปการะคุณ ได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของนตท.ชั้นปีที่ 1 และ 2ชั้นปีละ 80,000 บาท พร้อมมอบทุนขึ้นเหล่าและอุปกรณ์การเรียน (Ipad) ให้  นตท. 15 นาย รวมยอดเงินสนับสนุนทั้งสิ้น  418,000 บาท

สำหรับ นตท.ที่ได้รับทุนขึ้นเหล่าจากสป.ตท.มีดังนี้

1) นตท.นพดล โปรดสูงเนิน  2) นตท.กิตติศักดิ์ ปัญญาประเสริฐยิ่ง 3) นตท.นันท์ธร จอมศิลป์  4) นตท.วชิรวิทย์ เจริญสุข 5) นตท.ศักย์ศรณ์ ทองหยวก

6) นตท.ณัฐภัทร ทัศนา  7) นตท.พงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์ 8) นตท.วัชรินทร์ แจ่มแจ้ง 9) นตท.ธนกฤต กุลเกลี้ยง  10) นตท.วัชระ กันเสย์

11) นตท.วรซิต วรุณธรรม 12) นตท.สิราวิชญ์ ทังสุภูติ 13) นตท.ภากร สหพัฒนา 14) นตท.ปัญญา ธานี 15) นตท.คุณานนท์ เรณู อยุธยา

ทั้งนี้ในพิธีปฏิบัติตามกฎ กติกา และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด– 19 ของทางโรงเรียนเตรียมทหารอย่างเคร่งครัด