นายกรัฐมนตรีหัวโต๊ะก.ตร.แต่งตั้งนายพล

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 มี.ค.65 ที่ห้องศรียานท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร.เป็นประธานประชุมก.ตร.ครั้งที่ 3/2565 โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 45 นาที

หลังการประชุมพล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมก.ตร.ครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามที่ก.ตร.เสนอ

มีตำแน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศพล.ต.อ.จำนวน 3 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.ยศพล.ต.ท.จำนวน 20 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิ ยศพล.ต.ต.จำนวน 30 ราย

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่ว่าง โดยแต่งตั้งรอง ผบช.เลื่อนเป็น ผบช.จำนวน 1 ราย ผบก.เลื่อนเป็น รอง ผบช.จำนวน 1 ราย ผบก.หมุนเวียน 2 ราย และรอง ผบก.เลื่อนเป็นผบก. 5 ราย โดยรายชื่อทั้งหมดยังต้องผ่านกระบวนการเสนอโปรดเกล้ฯอีกครั้ง

รายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย

พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.ภ.8 เป็น ผบช.สตส.

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.บช.สตม.เป็น รอง ผบช.ภ.8

ผบก.หมุนเวียน 2 ราย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.บช.ภ.3 เป็น ผบก.สส.บช.สตม.พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.กมค.บช.ภ.2 เป็น ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

เลื่อนเป็น ผบก.5ราย พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ รอง ผบก.อก.สกบ.เป็น ผบก.ประจำสง.ผบ.ตร. พ.ต.อ.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ รอง ผบก.ตม.1 เป็น ผบก.อก.บช.ภ.3 พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 เป็น ผบก.อก.รร.นรต. พ.ต.อ.(หญิง)กดานันท์ คมขำ รอง ผบก.งป.เป็น ผบก.กองตรวจสอบภายใน

สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่า รอง ผบ.ตร.) ประกอบด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง จตช.และพล.ต.ท. ชยพล ฉัตรชัยเดชผู้ช่วย ผบ.ตร.

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศพล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.ตชด.พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส.พล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ รอง จตร.พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รอง ผบช.กมค.พล.ต.ต.ภาณุ บูรณศิริ รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค.พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง รอง จตร.พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ รอง จตร.

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รอง ผบช.ส.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี รอง จตร.พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เตชะคำภู รอง ผบช.ภ.3พล.ต.ต.พรหมณัฐเขต ฮามอำไพ รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล รอง ผบช.สตส.พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร รอง ผบช.รร.นรต.พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี รอง ผบช.สงป.พล.ต.ต. ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5พล.ต.ต.วิชัย ลีวรรณนภาสัย รอง พตร.พล.ต.ต.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัฒน์ รอง ผบช.ทท.

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่า ผบก.)พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.หญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช รอง ผบก.สก.พ.ต.อ.สมพร ทองรอด รอง ผบก.สส.ภ.6 พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษโฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.4 พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณนานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว.พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิชิต รอง ผบก.สก.พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ พูลน้อย รอง ผบก.รท.
พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ รอง ผบก.ขส.พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท.พ.ต.อ. หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.อก.ภ.5

พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ รอง ผบก.ศรฝ.ภ.9 พ.ต.อ. จิราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พ.ต.อ. หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา อาจารย์ (สบ 5) กอจ.บช.ศ.พ.ต.อ.อนุชา จารุณัฐ รอง ผบก.ตชด.ภ.2 พ.ต.อ. อรินทร เดชาธรอมร รอง ผบก.สอ. พ.ต.อ.ธนเดช ศรีเรไร รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พ.ต.อ.วสันต์ อาษารอด รอง ผบก.ทท.2 พ.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี มหาเวชาศิริ รอง ผบก.อก.สกบ.พ.ต.อ.กิตติ กล่ำสุม ช่างอากาศยาน (สบ5) บ.ตร.พ.ต.อ. วีรสันต์ สมใจ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.สมชาย เกิดช้าง รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.นิวัฒน์ โพธิ์พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร