บิ๊กตู่ นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร.ฟังรายงานลงโทษตำรวจ

วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น.ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2565  มีคณะกรรมการ ก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรง ของข้าราชการตำรวจ เดือน ก.ค. 65 มีข้าราชการตำรวจลงโทษทั้งสิ้น 20 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ 19 นาย และปลดออกจากราชการ 1 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค. 65 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 165 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 133 นาย และปลดออกจากราชการ 32 นาย