บิ๊กอ้อ ตรวจเยี่ยมโรงพักโนนสูง โคราช

“บิ๊กอ้อ สุระ 6 !!ตรวจเยี่ยม สภ.โนนสูง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำข้อสั่งการตามนโยบาย ภ.3 และ ตร.อย่างเคร่งครัด!!

วันนี้ (15 ต.ค. 62) เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช. ภ.3 (หน.สส.) / สุระ6 เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.โนนสูง จว.นครราชสีา

ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ ดังนี้

– ให้ดำเนินการตามนโยบาย ตร.และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด

– ให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน

– การเก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน

– การตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news

– เน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน

– การปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561 และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย

– ให้รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่

– การพัฒนาความรู้ของข้าราชการตำรวจในด้านต่างๆ

– การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักยุทธวิธี

– เน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชน