บิ๊กอ้อ มอบประกาศเกียรติคุณตำรวจภาค6


วันที่
19 ..65 เวลา 13.00 . ห้องประชุมเยาว์มาลย์ (ชั้น 7) โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว .เมืองกำแพงเพชร จว.กำแพงเพชร

พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6เป็นประธานในการประชุมบริหารหน่วยในสังกัด .6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

พร้อมด้วย พล...สิทธิชัย โล่กันภัยรอง ผบช..6, พล...พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์รอง ผบช..6,พล...สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ปฏิบัติราชการ.6,พล...อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช..6,

พล...อิทธิพล สุวรรณวัฒนะรอง ผบช..6, พล...ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์รองผบช..6,ผบก. – รอง ผบก.ในสังกัด .6, หน.สภ.ในสังกัด .6, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก..6 หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

ในการประชุม พล.ต.ท.อัคราเดช มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ ข้าราชการตำรวจที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 2 สถานี(สถานีตำรวจภูธรวังเจ้า จังหวัดตาก, สถานีตำรวจภูธรหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์)

มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจชุดจับกุมยาเสพติดของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และมอบเหรียญพระพุทธชินราชรุ่น มหาจักรพรรดิ 2565 เหรียญทองแดงรมดำ ให้กับ ผบก.ในสังกัด .6

สำหรับรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการประชุมบริหารหน่วยงานในสังกัด .6ประจำเดือน พฤษภาคม 2656 ดังนี้

สภ.วังเจ้า จว.ตาก 2นาย

1....วสันต์ ศิริกาญโกมล ผกก.สภ.วังเจ้า จว.ตาก

2. ..สุชาติ ภู่คง ผบ.หมู่(.) สภ.วังเจ้า จวตาก

สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ 11นาย

1. ...ปรินทร ภู่ระย้า สว.

2. ...กิตติ มาสถิตย์ รอง สว.สส.

3. ...ไพรัตน์ กฤษดี รอง สวป.

4. ...ภูธร อุ่นแก้วรอง สว.(สอบสวน)

5....พิศัณย์ นาคสมบูรณ์ รอง สว.(สส.)

6. ...วิเชียรโชติ สินเนียม รอง สว.( .)

7. ...บุญรอด ก้อนทองดี รอง สว.( .)

8. ...เจษฎา ทองสุข รอง สว.( .)

9. ..ธนภัทร ชาวนาฝ้าย ผบ.หมู่(.)

10. ..รัชพล สารี่ขาว ผบ.หมู่(.)

11. ...ธีรติร์ สาจุ้ย ผบ.หมู่(.)

กก.สืบสวน .จว.เพชรบูรณ์ 13 นาย

1. ...สราวุธ สงวนสิน ผกก.สืบสวน .จว.เพชรบูรณ์

2. ...กัมพล จงรุ่งสำราญ รอง ผกก.สืบสวน

3. ...ชูชาติ วรรณะ สว.กก.สืบสวน

4. ...ยิ่งยศ ใกล้สมจิตต์ รอง สว.กก.สืบสวน

5. ...ธงไชย สมสุข รอง สว.กก.สืบสวน

6. ...พิทักษ์ อินงาม รอง สว.(กก.สืบสวน)

7. ..ไพโรจน์ วังคีรีชูพร ผบ.หมู่ กก.สืบสวน

8. ..สมัย สีดาพรม ผบ.หมู่ กก.สืบสวน

9. ..ธัญญา เจี๊ยบหยู ผบ.หมู่ กก.สืบสวน

10. ...ธรพงษ์ ขวัญสิน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน

11. ...อิศรา มีแสง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน

12. ...ธณัฐโชติ บุญเป็ง ผบ.หมู่ กก.สืบสวน

13. ...กษิดิศ วรรณะ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน