Tuesday, June 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. คนที่13 

  “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. คนที่13 

   

  ปิดโผ “นายพล”“ ผบ.ตร.- ผบก. “บิ๊กป้อม” นั่งประธาน ก.ต.ช.และก.ตร.รวดเดียวจบ  เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.พิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนที่ 13 แทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ

  โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ เสนอชื่อ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง และศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ ศปอส.ตร. นรต.รุ่น 38 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร.ขึ้นเป็น ผบ.ตร.

  ภายหลังการประชุมพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.กล่าวว่า

  การแต่งตั้ง ผบ.ตร.และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพล ในการประชุม ก.ต.ช.ได้พิจารณามีความเห็นเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดคงเปิดเผยไม่ได้ เพราะมีขั้นตอนอื่นตามกฎหมายอีก รวมถึงการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรอง ผบ.ตร.ไปจนถึง ผบก.  254 ตำแหน่ง ซึ่งผ่านการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดคงตอบได้เท่านี้ และยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อจนกว่าจะครบกระบวนการตามกฎหมาย

  ส่วนวาระอื่นๆ ทางรักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ตร.ได้มีข้อสั่งการจำนวนมากรายละเอียดของการประชุมจะให้พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลง

  มีรายงานด้วยว่าที่ประชุมก.ต.ช.มีมติเอกฉันท์ 6-0 เลือกพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.เป็น ผบ.ตร.คนใหม่ คนที่ 13

  สำหรับประวัติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เกิดวันที่ 3 ก.ย. 2506 นรต.รุ่น 38 นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์จาก City University ประเทศสหรัฐอเมริกา

  หลักสูตร Pacific Training Initiative (PTI) ของ F.B.I หลักสูตร การควบคุมฝูงชน ของ Tacoma Police Department ประเทศสหรัฐอเมริกา

  รับราชการเป็น รองผกก.ป.สน.บางรัก ผกก.สน.คลองตัน รองผบก.สปพ.รองผบก.อคฝ.ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ ผบก.น.2 ผบก.ภ.จ.พะเยา
  ผบช.สกพ.สำนักงานกำลังพล ผบช.สทส. ผบช.ภ. 3 ผู้ช่วยผบ.ตร. รองผบ.ตร.

  ขณะที่เป็น ผกก. รับรางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น สำหรับระดับผกก.สน.คลองตัน เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจประจำปี 2546 ถึงปี 2548 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 ปีติดต่อกัน และรางวัลประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน อันดับ 1 ของบช.น. ประจำปี 2548

  รางวัลป้องกันยาเสพติดดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2548 ขณะเป็นผบก.น.2 ผลการดำเนินการตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชนได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของ บช.น.

  ขณะเป็น ผบก.ภ.จ.พะเยา จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 77 จังหวัด ประชากรตัวอย่าง 61,800 คน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.พะเยา ได้รับความพึงพอใจ 100 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดเป็นลำดับ 1 ของประเทศ

  สมัยเป็น ผบช.ภ.3 ริเริ่มโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด หรือโครงการปักกลด โดยดำเนินการกับชุมชนในสถานีตำรวจ รวม 1,472 หมู่บ้าน  ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปฝังตัวอยู่ในชุมชน เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 1 เดือนตลอด 24 ชม. และพักอาศัยอยู่ที่วัดหรือศาลาประชาคมในหมู่บ้าน สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย ช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนด้วยความจริงใจจนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นที่ยอมรับ โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  ริเริ่มจัดทำโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวน อบถ. โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วนำข้อมูลปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปแก้ไขและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กับ 8 จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง

  ปัจจุบัน ทาง ตร. ได้นำมาเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนในการลดอุบัติเหตุทางถนนกับทุกจังหวัดตั้งแต่ปี 2563 จัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ จำนวน 15 รุ่น ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวไปปฏิบัติธรรมและให้ความรู้ด้านคุณธรรม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน จำนวนกว่า 1,500 นาย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีจิตสำนึกที่ดี

  ขณะเป็น รอง ผบ.ตร. เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.จร.) ขับเคลื่อนแผนงานและนโยบายด้านงานจราจรในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบสั่ง (PTM) เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติการทำผิดกฎจราจรในภาพรวมและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกในการใช้มาตรการตัดคะแนน

  พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ทันที เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับหลักสากลและมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ในรูปแบบของเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์

  ปัจจุบันมีการใช้งานทั่วประเทศแล้ว จนได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards (ประเภทบุคคลซึ่งมีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่อง 3 ปี) จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2565

  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ขับเคลื่อนการจัดทำระบบรับแจ้งความออนไลน์สำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่าน www.thaipoliceonline.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งความและติดตามความคืบหน้าของคดี แก้ปัญหาประชาชนที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ และไเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนให้รู้เท่าทันภัยการหลอกลวงทางออนไลน์ ( Cyber vaccine)

  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปข.ตร./ศูนย์เด็กแว้น) เพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง ,การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น ,การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมโดยลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือนร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments