บิ๊กแป๊ะแบ่งงาน รองผบ.ตร.

วันที่ 30 ก.ย. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแบ่งงาน รอง ผบ.ตร. จำแนกเป็น 5 สายงานหลัก ดังนี้

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.รับผิดชอบงานบริหาร  กำกับดูแลสำนักงานกำลังพล, สำนักงานส่งกำลังบำรุง, สำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร, สยศ.ตร. (ยกเว้น ผก., ผค., ผอ.) บช.ศ. สำนักงาน ก.ตร., สำนักงาน ก.ต.ช., สำนักงานงบประมาณและการเงิน,  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, โรงพยาบาลตำรวจ (ยกเว้น นต.) และศูนย์ฝึกอบรมภาค 1-9 ส่วนงาน

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.ดูแลงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รับผิดชอบ บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ.) บช.ภ.1-9 (ยกเว้น ศฝร., บก.สส., ภ.จว.ยล., ปน. นธ., 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.ภ.9) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., บก.ตร.มหด.รอ.904) บช.ปส. สยศ.ตร. (ผอ.)

พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร.ดูแลด้านงานสืบสวนสอบสวน  กำกับดูแลงานสืบสวน บช.น., บช.ภ.1-9, สยศ.ตร.(ผอ.), สำนักงานกฎหมายและคดี, สถาบันนิติเวชวิทยา และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.

ดูแลงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กำกับดูแล บช.น. (เฉพาะ บก.จร., บก.อคฝ.) ภ.9 (เฉพาะ ภ.จว.ยล., ปน., นธ., 4 อำเภอ จว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.) บช.ก. (เฉพาะ บก.ทล., บก.ตร.มหด.รอ.904) สตม. (ยกเว้น ศฝร.ตม.) บช.ทท. บช.ส. ตชด. (ยกเว้น กฝ.) สยศ.ตร. (ผก., ผค.) สบร., ตท. (ยกเว้นงานลา) ศปก.ตร.สน. ส่วนงานจเรตำรวจให้ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นผู้รับผิดชอบ

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ดูแลด้านงานกฎหมายและคดี รับผิดชอบกำกับดูแลสำนักงานกฎหมาย และคดี
ส่วนการแบ่งงานศูนย์อาชญากรรมพิเศษ  พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และผอ.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ผอ.ศูนย์ปราบปรามสินค้าทางน้ำ

พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็น ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์,

พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ปอส.) และงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน (นรต.)