Sunday, May 19, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันประกาศรายชื่อ7 ผู้พิทักษ์คุณธรรมตำรวจ 

  ประกาศรายชื่อ7 ผู้พิทักษ์คุณธรรมตำรวจ 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร.ทั้ง 7 คน ทำหน้าที่พิทักษ์คุณธรรมวงการตำรวจ

  วันที่ 5 ต.ค.66มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะ ประธานกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ หรือ ก.พ.ค.ตร.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค.ตร.จำนวน 7 คน

  ประกอบด้วย นายธวัชชัย ไทยเขียว, พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งอ้วน, พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์, นายวันชาติ สันติกุญชร, พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ. อำนาจอันอาตม์งาม และ นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลสำรอง 3 คน  เรียงตามลำดับผลคะแนน คือ พล.ต.ท.เสถียร คูวิบูลย์ศิลป์, พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร และพล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

  สำหรับคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร.เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ ฉบับปัจจุบัน ที่มีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจทุกระดับทั่วประเทศ ที่เห็นว่าตนเองถูกผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชา ก็สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ได้

  เช่น หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย-เลื่อนขั้น ถูกข้ามอาวุโสในการแต่งตั้งโยกย้าย หรือถูกกลั่นแกล้งให้โดนลงโทษ  สามารถร้องขอความเป็นธรรมกับ ก.พ.ค.ตร.ได้โดยตรง

  มีรายงานว่า มีผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการ ก.พ.ค.ตร.รวม 16 คน และได้สัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ที่สำนักงาน ก.พ.เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว จากนี้ ประธานกรรมการคัดเลือกฯ จะมีส่งรายชื่อทั้งหมด ไปให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments