“ปส.”จับมือ “ราชทัณฑ์”กวาดล้างเครือข่ายยานรก

บช.ปส.”เข้ม เอาจริงเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกคุก จับมือ“ราชทัณฑ์” ขยายฐานข้อมูล Big Data กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ

วันที่ 20 ก.ค.65 ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ถนนวิภาวดีรังสิต

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผบ.ตร. มอบหมาย  พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1 พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผบก.ขส.

ร่วมประชุมหารือและประสานความร่วมมือกับคณะข้าราชการกรมราชทัณฑ์  มี นายธวัชขัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.ชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผอ.กองพัฒนาพฤตินิสัย นายมานะ วินทะไชย เลขานุการกรม นายไพศาล จันทร์สุข ผอ.ส่วนพัฒนาเรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

การประชุมหารือครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับวิธีการของขบวนการค้ายาเสพติด ข้อมูลขบวนการค้ายาเสพติดที่เคยถูกจับกุม ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่พ้นโทษ และข้อมูลเครือข่ายยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์

เพื่อนำขัอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล Big Data ของ บช.ปส. นับเป็นการขยายฐานข้อมูล Big Data  นำไปสู่การกวาดล้างทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้พูดถึงความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่าง บช.ปส. และกรมราชทัณฑ์ โดยนำมาถอดบทเรียนและหาแนวทางการทำงานร่วมกัน และปรับวิธีการทำงาน ให้ทันกับเครือข่ายยาเสพติดที่เปลี่ยนวิธีการอยู่เสมอ

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง บช.ปส. และกรมราชทัณฑ์ ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาความร่วมมือ บูรณาการทำงานเพื่อนำไปปราบปรามและยับยั้งมิให้ยาเสพติดมีการแพร่ระบาด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ บช.ปส. และ กรมราชทัณฑ์ จะได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป