Friday, May 24, 2024
More
  HomeConner Relaxed“ ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ “

  “ ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ “


  รองต่อศักดิ์ฯ ห่วงใยเด็กพิเศษ ส่งตำรวจทางหลวง จิตอาสา ช่วยเหลือสนับสนุนทำกิจกรรม “ ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ “ เพื่อน้อง เสริมทักษะการรับรู้

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (กลางดง) หน่วยบริการปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. มอบหมาย  พ.ต.ท.จิระพันธ์ มณีรัตน์ สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา จิตอาสา 904 ตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ชมรมฮักเขาใหญ่ และกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชน

  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ “ เพื่อเด็กพิเศษ พิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (กลางดง) หน่วยบริการปากช่อง รวม 30 คน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กๆ รวมถึงมอบขนม นม พร้อมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับน้องๆ และกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเสริมทักษะการรับรู้

  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า  ปกติแล้ว สำหรับเด็กความซ้ำซ้อนเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมต่อความบกพร่องทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้ เด็กพิการซ้อนมักมีปัญหาความผิดปกติที่หลากหลาย ซึ่งมักได้แก่ การพูด การเคลื่อนไหวร่างกาย การเรียนรู้ การมองเห็น การได้ยิน ความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น

  นอกจากนี้ เด็กยังอาจมีภาวะสูญเสียการรับรู้ทางประสาทสัมผัส รวมทั้งมีปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม จึงจัดทำกิจกรรมจิตอาสา “ ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ “ เพื่อเด็กพิเศษ เปิดโอกาสทางสังคมให้น้องๆ

  สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา (กลางดง) หน่วยบริการปากช่อง จะเด็กที่มีความบกพร่องร่วมกันมากกว่า 1 ลักษณะที่เกิดขึ้นต่อบุคคล อาทิเช่น บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับตาบอด หรือบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments