ปิติ พระเทพฯพระราชทานถุงยังชีพ

วันที่27ก.ย.62 พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม ผบก.ตชด.ภาค 2,พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2,พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22,

พ.ต.ท.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ รอง ผกก.ตชด.22, พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รอง ผกก.ตชด.22,สารวัตร ,ผบ.ร้อยฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้าน กก.ตชด.22

ร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน ๑,๐๖๐ ครอบครัว โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธาน

พร้อมกันนี้ได้ตั้งโรงทาน ตชด. เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับผู้ประสบภัยด้วย