Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันผบช.ภ.2เซ็นสลับโยก2รองผบก.

  ผบช.ภ.2เซ็นสลับโยก2รองผบก.

  “แจ๊กกี้”เพื่อนนรต.47 “โจ๊ก หวานเจี๊ยบ” ผงาดโยกจาก รอง.ผบก.ระยอง มาเป็น รอง.ผบก.ชลบุรี คุมงานช้าง ป้องกันปราบปราม-จราจร

  เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ. 2  ลงนามในคำสั่ง ตำรวจภูธรภาค2 ที่ 312 / 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ เนื้อหามีใจความว่า

  เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 8(2)ประกอบหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0009.232/ว.42 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่องข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการดังนี้

  1.พ.ต.อ.จักรพันธ์ุ กิตติสิริพรกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ไปปฏิบัติราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มอบหมาย

  2.ตำรวจเอก ณรัช มูลศาสตรสาทร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มอบหมาย

  ทั้งนี้มีคำสั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  มีรายงานว่า “รองเอก” พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง.ผบช.ภ.2 รรท.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ได้มอบหมายให้ “รองแจ๊กกี้” พ.ต.อ.จักรพันธ์ุ กิตติสิริพรกุล  เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต.47 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง.ผบ.ตร. ปฎิบัติหน้าที่ดูแล งานป้องกันปราบปรามและงานจราจร

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments