Thursday, July 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันผบช.ภ.2 นำใช้สิทธิเลือกตั้ง ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผบช.ภ.2 นำใช้สิทธิเลือกตั้ง ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน

  พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.2, ผบก., รอง ผบก., ผกก. และ รอง ผกก. ในสังกัด ภ.2 ที่มีที่ตั้งหน่วยในจังหวัดชลบุรี ได้มาลงคะแนนเลือกตั้ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

  พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2/โฆษก ภ.2 เปิดเผยว่า ในส่วนของ ภ.2 มีข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ถึง ผบช. ที่มีสิทธิ์เลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 743 คน โดย ภ.2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้รับทราบข้อมูลผู้รับเลือกตั้งทั้ง ประเภท ก และ ข พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามช่องทางต่าง ๆ แล้ว

  โดย ประเภท ก ได้แก่ อดีตข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการขึ้นไป และพ้นจากการเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนประเภท ข ได้แก่ ผู้ที่ได้รับสรรหาโดยคณะกรรมการ ก.ตร. โดยตำแหน่ง

  โฆษก ภ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า ผบช.ภ.2 ได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งประเภท ก และ ข เป็นผู้แทนในการกำหนดมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ และจัดระบบข้าราชการตำรวจรวมทั้งกำหนดนโยบาย และมาตรฐานการอบรม และพัฒนาข้าราชการตำรวจต่อไป
  ข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง

  ห้ามผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใดๆ เพื่อให้เลือกหรือไม่ให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง การที่ข้าราชการตำรวจไม่ไปใช้สิทธิ์ถือว่าไม่มีโทษผิดแต่อย่างใด

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments